Utvalt

Agnes Cecilia Sopsug Samfällighetsförening

I Annedal samlas hushållens restavfall, matavfall och tidningar in med hjälp av ett sopsugsystem. Agnes Cecilia Sopsug Samfällighetsförening är namnet på den förening som ansvarar för anläggningen i Annedal och som alla fastighetsägare i området är medlemmar i.

Sopsugsanläggningen i Annedal har i ett tekniskt perspektiv konstruerats för att uppfylla de krav som är föreskrivna i Stockholm kommuns avfallsplan. Avfallsplanen beskriver kommunens vision för sophanteringen i Stockholm, hur dagens infrastruktur för sopor är uppbyggd samt vilka regler som gäller vid hantering av sopor. Planen med dess bilagor går att ladda ner via Internet på adressen www.stockholmvatten.se.