Kallelse Föreningsstämma 2019

Härmed kallas medlemmarna i Agnes Cecilia Sopsug Samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma
onsdag den 15 maj 2018 klockan 18.00
i SKBs föreningslokal, adress Kamomillagatan 16, Annedal.
Vi bjuder på enklare förtäring!

För dagordning samt det viktiga dokumentet ”fullmakt”, välj Forsätt läsa.

Fortsätt läsa ”Kallelse Föreningsstämma 2019”

Informationsbrev

Bäste medlem!

Vi som skriver detta brev ingår i styrelsen för Agnes Cecilia Sopsug Samfällighetsförening, (ACSS). Vår förening har ansvaret för drift och vidmakthållande av anläggningen som hanterar hushållssopor i Annedal. Idag är ett 40-tal bostadsrättsföreningar/bolag användare av vårt sopsugssystem och Er fastighet/förening är en av dessa.

Sopsugsanläggningen i Annedal har i ett tekniskt perspektiv konstruerats för att uppfylla de krav som är föreskrivna i Stockholm kommuns avfallsplan. Avfallsplanen beskriver kommunens vision för sophanteringen i Stockholm, hur dagens infrastruktur för sopor är uppbyggd samt vilka regler som gäller vid hantering av sopor. Planen med dess bilagor går att ladda ner via Internet på adressen www.stockholmvatten.se.

Valberedning inför årsstämma

Välj ”Fortsätt läsa” för att läsa hela informationsbrevet.

Fortsätt läsa ”Informationsbrev”