Inträde av nya fastigheter

Lantmäterimyndigheten och samfällighetsföreningen har fått ansökan om att utöka gemensamhetsanläggningen Agnes Cecilia ga:1 med ytterligare fastigheter som framgår av bifogande överenskommelse.

Styrelsen för samfälligheten har haft flera möten med de inträdande byggherrarna och Lantmäteriet.

Vi i styrelsen har gjort bedömningen att det är positivt för föreningen med den föreslagna utökningen – vi rekommenderar således alla medlemmar att godkänna utökningen.

Stadens Lantmätare har dock under arbetets gång mycket bestämt påpekat att de endast kan fatta beslut om utökning av samfälligheten om alla befintliga medlemmar skriver under denna överenskommelse.
Det räcker alltså inte endast med styrelsens godkännande. Om vi inte får 100% uppslutning av alla medlemmar kommer Lantmäteriet göra en tvångsförrättning i frågan. Detta innebär att samtliga medlemmar i samfälligheten kommer att kallas till förrättning hos Lantmäteriet, och förutom att det är mycket tidskrävande, finns det också en möjlighet/ risk att Lantmäteriet då beslutar sig för att dessa fastigheter inte kan/ bör ingå i Gemensamhetsanläggningen.

Förslaget till överenskommelsen är rimlig och rättvis i kostnader för de fastigheter som skall tillträda och det är både ekonomiskt och driftmässigt gynnsamt för samfällighetsföreningen på både kort och lång sikt.

Genom att acceptera utökningen stärker vi vår ekonomi i samfällighetsföreningen och överenskommelsen kommer också innebära en återbetalning till samtliga nuvarande andelsägare. Genom utökningen får vi ett ekonomiskt tillskott på ca 5 miljoner kr, och vi beräknar att merparten av detta (ca 4 miljoner kr) kommer att återbetalas till befintliga medlemmar.

Vi behöver ert godkännande snarast, dock senast den15 mars 2019. Vänligen underteckna överenskommelsen. Observera att det är viktigt att ni fyller i vilken fastighet ni företräder.

Handlingen skall skickas till Ordförande Claes Göthman, c/o SKB, Box 850, 161 24 BROMMA, eller kan lämnas in till styrelsen vid nedanstående tillfälle.

Lördagen den 9 mars 2019 kl. 12.00 – 14.00 kommer representanter från styrelsen finnas tillgängliga för frågor i lokalen på Suddegummans gata 14( hörnet mot Emils gata). Vid detta tillfälle kan ni lämna in er undertecknade överenskommelse eller ställa frågor om utökningen.

Med hopp om gott samarbete!
Stockholm 2019-03-01

Styrelsen för Agnes Cecilia sopsug samfällinghetsförening
gm Ordförande Claes Göthman

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *