Agnes Cecilia Sopsug Samfällighetsförening

I Annedal samlas hushållens restavfall, matavfall och tidningar in med hjälp av ett sopsugsystem. Agnes Cecilia Sopsug Samfällighetsförening är namnet på den förening som ansvarar för anläggningen i Annedal och som alla fastighetsägare i området är medlemmar i.

Sopsugsanläggningen i Annedal har i ett tekniskt perspektiv konstruerats för att uppfylla de krav som är föreskrivna i Stockholm kommuns avfallsplan. Avfallsplanen beskriver kommunens vision för sophanteringen i Stockholm, hur dagens infrastruktur för sopor är uppbyggd samt vilka regler som gäller vid hantering av sopor. Planen med dess bilagor går att ladda ner via Internet på adressen www.stockholmvatten.se.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *