Agnes Cecilia Sopsug Samfällighetsförening

I Annedal samlas hushållens restavfall, matavfall och tidningar in med hjälp av ett sopsugsystem. Agnes Cecilia Sopsug Samfällighetsförening är namnet på den förening som ansvarar för anläggningen i Annedal och som alla fastighetsägare i området är medlemmar i. Sopsugsanläggningen i Annedal har i ett tekniskt perspektiv konstruerats för att uppfylla de krav som är föreskrivna […]