Om Samfällighetsföreningen

Samfälligheten ”startades” under 2014, men blev klar 2015-05-21. Hos Lantmäteriet är ärendenummret 2014-20790.

Tanken är att bland annat slippa tunga lastbilar m.m. i stadsdelen och effektivisera hanteringen av sopor.

De fastigheter som är ansluta till samfälligheten har möjlighet att slänga tre olika sorters avfall; hushållssopor, tidningar och matavfall (kompost). Vilka sugs till en genensam anläggning där lastbilar hämtar avfallet och på ett miljövänligt sätt tar hand om det.

Samfälligheten drivs på daglig basis av styrelsen som väljs av samtliga medlemmar på ett årsmöte.